Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken. Raadpleeg onze privacyverklaring
achtergrond-top
MENU
home contact facebook
#voluitvoorputte

Privacyverklaring

CD&V Putte en Groen Putte, vertegenwoordigd door Afdelingsvoorzitters Eric Meyers en Bruno de Graef, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

CD&V Putte, Pitsemburgstraat 11 - 2580 Putte, 015 76 13 86 - info@cdenvgroenputte.be
G
roen Putte, Bogaardenstraat 31 - 2580 Putte, 0473 30 04 60


 

Persoonsgegevens die wij verwerken

CD&V Putte en Groen Putte verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cdenvgroenputte.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CD&V Putte en Groen Putte verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Te kunnen reageren op vragen gesteld via het contactformulier op deze website
  • Het versturen van nieuwsbrieven, enkel wanneer je hiervoor je toestemming hebt gegeven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

CD&V Putte en Groen Putte nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CD&V Putte en Groen Putte bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 12 maand

 

Delen van persoonsgegevens met derden

CD&V Putte en Groen Putte verstrekken geen persoonsgegevens aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CD&V Putte en Groen Putte gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Digiworx bvba gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cdenvgroenputte.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. CD&V Putte en Groen Putte willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de privacycommissie. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CD&V Putte en Groen Putte nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cdenvgroenputte.be

+

Stuur ons een bericht

Ben je op zoek naar meer informatie over CD&V-Groen Putte? Wil je meer weten over onze kandidaten? Je kan ons via onderstaand formulier een bericht sturen.